نام طوفان ها از الفبای یونانی حذف شده است


پایبندی به نام انسان باعث کاهش سردرگمی و حواس پرتی می شود


منبع: khabar-nab.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*