یک پزشک منتظر جنسیت جان بی شماری را نجات دادپس از انتقال در سال 1917 ، آلن ال. هارت به تغییر تاریخچه پزشکی کمک کرد

– اطلاعات بیشتر را در ScientificAmerican.com بخوانید
منبع: khabar-nab.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*